عدالت اجتماعی تنها در بستر دین امکان تحقق دارد

منبع: حوزه

2

1400/4/23

17:25


حوزه/ استاد فلسفه و عرفان اسلامی حوزه علمیه قم گفت: عدالت اجتماعی تنها توسط انبیا و تنها در بستر دین امکان تحقق دارد و عرفای ما همواره بر این مساله تاکید دارند.

عدالت اجتماعی تنها در بستر دین امکان تحقق دارد

به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام علی امینی نژاد در نشست اساتید منتخب علم انسانی اسلامی با عنوان «عدالت اجتماعی؛ از نظریه تا عمل» که به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در دانشکده علوم و معارف قرآن کریم برگزار شد، با طرح موضوع عرفان اسلامی و عدالت اجتماعی، اظهار کرد: عدالت اجتماعی تنها توسط انبیا و تنها در بستر دین امکان تحقق دارد و عرفای ما همواره بر این مساله تاکید دارند.
وی با بیان اینکه عدالت به معنای میل به سوی حق است تصریح کرد: در هر نزاعی یکی باطل و یکی حق است و شخص عادل کسی است که میل به سوی حق دارد.


این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به مولفه‌های موضوع عدالت گفت: مولفه اول حق، مولفه دوم علم به حق و مولفه سوم میل و حکم به حق است؛ عدالت یکی از صفات و اسماء الهی است و عدالت همواره در کنار مساله حکم قرار می‌گیرد.


وی با تاکید بر اینکه عدالت خدا یک عدالت وسیع و همه جانبه بوده و سر اصلی آن در سیستم نظام اسمایی این است که خداوند جامع همه اسما الهی است و این سر منجر به بروز حضرت حق در صفت عادل می‌شود خاطرنشان کرد: دین خدا اساسا بر اساس اسم عدالت خدا تشکیل شده و دین از مظاهر تشریعی عدالت خداوند است.


امینی نژاد بیان کرد: اسمی که در هر عصری می‌تواند مظهر عدالت خداوند باشد نبی(ص) است که به طور جامع پیامبر اسلام(ص) چنین اسمی را ظهور و بروز دادند و مظهر عصمت الهی هستند.


وی گفت: عرفان اسلامی معتقد است در شرایطی عدالت اجتماعی در دنیا برقرار می‌شود که جامعه در اختیار نبی یا وارثین ایشان قرار گیرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو