منتظر قطعی گاز هم باشیم؟ +‌فیلم

6

1400/4/23

17:28


کمبود منابع و ذخایر انرژی مشکلاتی را برای صنعت برق و مردم رقم زده است، با همین منوال، زمستان هم منتظر قطعی گاز باشیم؟

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق پاسخ می‌دهد.

منبع: اکو ایران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو