تنفر رئیس تسلا از تسلا

منبع: برترین ها

6

1400/4/23

17:30


ایلان ماسک هنگام پاسخگویی درباره خرید ۲۰۱۶ کمپانی سولارسیتی گفت از مدیریت بر تسلا متنفر بوده و دوست دارد بیشتر وقت خود را صرف طراحی و مهندسی کند.

برترین‌ها: ایلان ماسک هنگام پاسخگویی درباره خرید 2016 کمپانی سولارسیتی گفت از مدیریت بر تسلا متنفر بوده و دوست دارد بیشتر وقت خود را صرف طراحی و مهندسی کند.

تنفر رئیس تسلا از تسلا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو