حمله به فرهادی به خاطرِ آن جمله جنجالی

منبع: برترین ها

5

1400/4/23

18:44


عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان به اظهارات جنجالی اصغر فرهادی در حاشیه فستیوال فیلم کن، واکنش تندی نشان داد.

برترین‌ها: عبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان به اظهارات جنجالی اصغر فرهادی در حاشیه فستیوال فیلم کن، واکنش تندی نشان داد.

گنجی در توئیتر نوشت:

‏«فکر میکنید ‎#اصغر_فرهادی به خاطر محتوا یا تکنیک فیلم هایش در جشنواره های غربی دیده میشود؟یک نکته مثبت اگر از ایران گفت و قبولش کردند حرفم را پس میگیرم.برای امثال عبارت زیر پذیرفته میشود:

"ایران کشوری سرکوب‌گر است که در آن شما آزادی بیان و گفتن آنچه را که فکر میکنید ندارید»

#قهرمان

حمله به فرهادی به خاطرِ آن جمله جنجالی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو