فوری / شهادت 3 پلیس در کهنوج

منبع: رکنا

7

1400/4/23

19:03


فوری / شهادت 3 پلیس در کهنوج

به گزارش رکنا، 3  تن از نیروهای ناجا در درگیری با سوداگران موادمخدر در یکی از مناطق شهرستان کهنوج به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.

سرگرد ناصر بشنامس، سروان نظام تاجیک و شهید بناوند در این عملیات به شهادت رسیدند.

خبر تکمیل می شود

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو