خانه کتاب ایران به مدارس هشترود کتاب هدیه کرد

منبع: رکنا

3

1400/4/23

19:20


خانه کتاب ایران به مدارس هشترود کتاب هدیه کرد

به‌گزارش رکنا: برای سومین بار متوالی هدیه ۱۳کارتن کتاب با هماهنگی‌های شخصی بنام آقای اسکندرپور به مدارس منطقه هشترود صورت گرفت .

لازم به توضیح است که این کتاب ها آموزشی ،علمی و رمان هستند که بعد از تفکیک برای هر مقطع جهت شارژ کتابخانه بعضی مدارس ارسال خواهد شد.

تصویری


ویدئو