تعداد ۸۰ بسته معیشتی بین نیازمندان توسط جمعیت هلال احمر هشترود توزیع شده است

منبع: رکنا

4

1400/4/23

19:26


تعداد ۸۰ بسته معیشتی بین نیازمندان توسط جمعیت هلال احمر هشترود توزیع شده است

به گزارش رکنا وی گفت:ارزش این کمک های مومنانه مبلغ ۱۰میلیون تومان می باشد.

اصلانی همچنین اضافه کرد:مبلغ ۱۵میلیون تومان  نیز از طرف این اداره به افراد بی بضاعت جهت کمک هزینه تهیه دارو ودرمان در طول ماه تیر پرداخت شده است.

تصویری


ویدئو