رانندگان در مسیر هشترود به عزیزکندی با سرعت مطمعنه حرکت کنند

منبع: رکنا

5

1400/4/23

19:26


رانندگان در مسیر هشترود به عزیزکندی با سرعت مطمعنه حرکت کنند

به گزارش رکنا :به اطلاع  اهالی محترم شهرستان هشترود و رانندگان عزیز  می رساند در جهت افزایش ایمنی مسافرین، رانندگان و عابرین ، با توجه به افزایش تصادفات منجر به فوت و جرح ، در مسیر هشترود عزیز کندی( ابتدای سربالایی دا مال) با تصویت کمینه ایمنی و شورای ترافیک شهرستان اقدام به نصب سرعت کاه شده است . لذا تمامی رانندگان ضمن توجه به این موضوع و تابلوهای هشدار دهنده با سرعت مطمعنه و قانونی در محل تردد نمایند .

 یاد آوری کرد:با تصویب کمیته ایمنی و شورای ترافیک شهرستان هشترود  برای کاهش سرعت خودروها و افزایش ضریب ایمنی تردد در  دو طرف ورودی وخرجی نظرکهریزی و روستای دامناب توسط راهداران تلاشگر شهرستان سرعت گیر نصب گردید

وی متذکر شد: سرعت گیرها بر اساس میزان خسارات جانی و سوانح رانندگی در یک منطقه پر خطر احداث می شود

تصویری


ویدئو