فوری / شهادت ۳ پلیس در درگیری با سوداگران مرگ

5

1400/4/23

19:30


۳ پلیس در درگیری با سوداگران مرگ در کهنوج شهید شدند.

 ۳ تن از نیروهای ناجا در درگیری با سوداگران مواد مخدر در یکی از مناطق شهرستان کهنوج به فیض عظمای شهادت نائل آمدند.

سرگرد ناصر بشنامس، سروان نظام تاجیک و شهید بناوند در این عملیات به شهادت رسیدند.

منبع: رکنا

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو