9 کشته در آتش سوزی کشتی عراقی

منبع: عصر ایران

5

1400/4/23

19:42


هنوز مشخص نیست این کشتی حامل چه بوده و چگونه دچار حادثه شده است.

یک منبع امنیتی عصر چهارشنبه به رسانه های عراقی گفته است یک کشتی عراقی در خلیج فارس آتش گرفت و ۹ خدمه این کشتی جان سپردند.

به گزارش ایرنا، هنوز مشخص نیست این کشتی حامل چه بوده و چگونه دچار حادثه شده است.

تصویری


ویدئو