اهدای 14 ویلچر به یاد مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی

منبع: رکنا

3

1400/4/23

19:49


اهدای 14 ویلچر به یاد مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی

مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی خبرنگاران محیط زیستی فقید در هفته های گذشته هستند. متاسفانه این حادثه خبرنگاران حوزه های مختلف را داغ دار کرده است. تعدادی از فعالان و دوست داران محیط زیست، به یاد این خبرنگاران پویشی خیرخواهانه راه اندازی کردند. آن ها به یاد خبرنگاران فقید در حادثه واژگونی اتوبوس 14 ویلچر به معلولان اهدا کردند.

به گزارش رکنا، 14 ویلچر به یاد مهشادکریمی و ریحانه یاسینی خبرنگاران محیط زیست که در واژگونی اتوبوس خبرنگاران جانباختند، به معلولان اهدا شد.

کمپین جمع آوری درهای پلاستیکی بطری با هدف حفظ محیط زیست و  با هدف تامین هزینه ویلچر برای معلولان راه اندازی شده است.

گفتنی است، شما نیز می توانید با نیکبان در اهدایی های دیگر ویلچر همراه شوید، آن هم تنها با اهدای درهای نوشابه و سهیم شدن در چرخه کارهای نیک.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو