امید عالیشاه و تجربه شکست ناپذیری در 8 دربی

منبع: طرفداری

4

1400/4/23

19:52


امید عالیشاه و تجربه شکست ناپذیری در 8 دربی

امید عالیشاه 8 بار در دربی ها به میدان رفته و در هیچ کدام شکست نخورده است

به گزارش طرفداری، هر چند امید عالیشاه امروز با 8 حضور در دربی و شکست نخوردن در این مدت بهترین آمار را بین مردان امروز 2 تیم دارد اما او از بدو حضورش در پرسپولیس در 8 دیدار هم غیبت داشته است.

دوران حضور امید عالیشاه در پرسپولیس دوران پر فراز و نشیبی بوده است، او در سال 92 به پرسپولیس آمد اما بازیهای زیادی را به علت رفتن به تیم تراکتور برای گذران خدمت سربازی، مصدومیت و نظر سرمربیان از دست داد.

در دوران حضور عالیشاه در پرسپولیس این تیم در 2 دربی شکست خورده اما در این 2 بازی امید عالیشاه در میدان حضور نداشته است.

اگر عالیشاه در بازی های سال های اخیر در میدان حضور داشت امروز می توانست با وجود بی شکستی پرسپولیس در بازی های مورد اشاره صاحب بیش از 15 بازی بی شکست در تاریخ بازیهای 2 تیم در دربی باشد و یک رکورد استثنایی از خود ثبت کند.

در حال حاضر رکورد بیشترین بازی بی شکست در دربی متعلق به حمید استیلی و مجتبی جباری است که در دوران حضورشان در دربی 10 بازی بی شکست را برای پرسپولیس و استقلال ثبت کرده اند، عابدزاده هم 13 بازی نباخته است اما او در مجموع حضور در 2 تیم استقلال و پرسپولیس در بازیهای دربی شکست نخورده است.

عالیشاه در صورت حضور در میدان و بی شکستی در بازی، رکورد 9 بازی بی شکست در دربی را به ارمغان خواهد آورد. 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو