سازمان ملل: افغانستان در آستانه بحران انسانی قرار دارد

منبع: عصر ایران

6

1400/4/23

19:53


افغانستان در آستانه یک بحران انسانی دیگر قرار دارد، اما می‌توان جلو آن را گرفت؛ باید جلو آن گرفته شود! پس تلاش‌ها برای تأمین صلح باید شدت بگیرند و این همان چیزی است که افغانان انتظار دارند.

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان هشدار داد که افغانستان در آستانه یک بحران انسانی دیگر قرار دارد.

به گزارش ایرنا، سازمان ملل با اشاره به شدت‌ نبردها در افغانستان و آواره شدن مردم، تأکید می‌کند که هنوز امکان جلوگیری از بحران در افغانستان وجود دارد.

بابر بلوچ سخنگوی کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان روز چهارشنبه گفت که برای جلوگیری از آواره و مهاجرت افغانان بیشتر، باید تلاش‌ها برای تأمین صلح با ثبات در کشور بیشتر شوند.

وی افزود: افغانستان در آستانه یک بحران انسانی دیگر قرار دارد، اما می‌توان جلو آن را گرفت؛ باید جلو آن گرفته شود! پس تلاش‌ها برای تأمین صلح باید شدت بگیرند و این همان چیزی است که افغانان انتظار دارند.

این مقام سازمان ملل از جامعه جهانی نیز خواست که در این راستا افغانستان را حمایت کند زیرا شکست در توافق صلح در افغانستان و ریشه گرفتن خشونت‌های کنونی، آوارگی در کشور و نیز مهاجرت‌ها را به کشورهای همسایه و دورترها، بیشتر خواهند کرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو