مالیات خودروهای با قیمت بیش از یک میلیارد تومان تعیین شد + جدول

6

1400/4/23

20:02


موضوع اخذ مالیات از املاک و خودروهای لوکس به مراحل نهایی خود رسیده است و اکنون مبلغ مالیات خودرو با قیمت بیش از یک میلیارد تومان توسط نمایندگان مجلس تعیین شده است. براساس دستورالعمل مجلس، تمامی افرادی که مالک خودروهای سواری و وانت دوکابین با پلاک شخصی و قیمت بیش از یک میلیارد تومان باشند، بایستی مبلغی را به عنوان مالیات سالانه پرداخت کنند. این مالیات شامل خودروهای در تملک فرد و فرزندان کوچکتر از 18 ساله او می‌شود. در جدول زیر می‌توانید نرخ مالیات خودرو براساس قیمت به شرح زیر است:

جدول قیمت مالیات خودرو با قیمت بیش از یک میلیارد تومان:

محدوده قیمت خودرومیزان مالیات
تا یک و نیم میلیارد توماننسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد
تا سه میلیارد توماننسبت به مازاد یک میلیارد تومان، دو درصد
تا چهار و نیم میلیارد توماننسبت به مازاد یک میلیارد تومان، سه درصد
بیش از چهار و نیم میلیارد تومانچهار درصد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو