سرنوشت رقیه دختربچه فلسطینی جهان را تکان داد + فلیم

منبع: رکنا

3

1400/4/23

20:14


سرنوشت رقیه دختربچه فلسطینی جهان را تکان داد + فلیم

به گزارش رکنا، ‌انتشار یک فیلم در رسانه های عربی با واکنش های گسترده ای مواجه شده است. رژیم جنایتکار صهیونیستی بار دیگر دل ها را به درد آورد. این بار با ویران کردن خانه یک فلسطینی در حی السلوان، کمر یک پدر را شکست.

مرد فلسطینی که محمد نام دارد، با اشک هایی که از روی درماندگی و استیصال از چشمانش جاری شد، به این می اندیشید که چه کند؟ اما در این میان آغوش یک کودک، با دستانی کوچک، با آغوشی کوچک توانست دوای دردش شود. همدردی ‎رقیه نصار با پدرش در زمان تخریب منزل شان توسط ‎رژیم صهیونیستی توانست کمی او را آرام کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو