پلیس ایران یک حلقه چاه شراب کشف کرد ! + فیلم

منبع: رکنا

3

1400/4/23

20:32


پلیس ایران یک حلقه چاه شراب کشف کرد ! + فیلم

به گزارش رکنا، ماموران پلیس در جریان یک چاه شراب قرار گرفتند.دریافت این اطلاعات مهم موجب شد تیم پلیسی برای تحقیقات به محل کشف چاه مراجعه کنند. ماموران پلیس پس از رسیدن به صحنه، چاهی را مشاهده کردند که در آن مشروبات الکلی تولید و نگهداری می شد.

زمان و مکان جغرافیایی این فیلم مشخص نیست. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو