آزادی ۴ زندا‏نی توسط زوج جوان مشهدی

منبع: عصر ایران

6

1400/4/23

20:43


رییس سازمان زندان‌ها: آقای داماد مهربان در گفتگوی تلفنی گفت که بنا داریم این مهربانی را هرسال در سالگرد ازدواجمان تکرار کنیم.

رییس سازمان زندان‌ها گفت: ‏زوج جوان امام رضائی، در محضر امام رئوف هزینه ازدواج خود را صرف رهائی ۴ زندانی کردند.

به گزارش ایسنا محمدمهدی حاج محمدی در توئیتر نوشت:

"‏زوج جوان امام رضائی، در محضر امام رئوف هزینه ازدواج خود را صرف رهائی ۴ زندانی کردند.

هم زندگی خود را با آسان‌گیری و شادی آغاز کردند، هم به ۴ زندگی دیگر، شادی بخشیدند.

آقای داماد مهربان در گفتگوی تلفنی گفت: بنا داریم این مهربانی را هرسال در سالگرد ازدواجمان تکرار کنیم.
‎#ضامن_آهو "

تصویری


ویدئو