نماینده مجلس: اینکه فرمان اجرا به دست روحانی باشد یا رئیسی در این بی انظباطی تاثیری ندارد

منبع: عصر ایران

3

1400/4/23

21:14


در حوزه اجرا و نظم اداری و مدیریتی با نافرمانی بروکراتیک مواجه هستیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در نوع سیاستگذاری در کشور شاهد بی انظباطی بروکراتیک و حالت ژله‌ای هستیم، در یک میانمایگی عدم تعیین تکلیف باقی مانده‌ایم و از طرفی نظام تصمیم سازی، اجرایی، اداری و مدیریتی کشور از انظباطی که در دهه های قبل داشتیم دور شده است.

به گزارش ایرنا؛ «احسان خاندوری» روز چهارشنبه در همایش مجازی ایران ۱۴۵۰ درباره آسیب های توسعه ایران اظهار کرد: من این آسیب ها را در دو حوزه و دسته ترتیبات اتخاذ سیاست و تصمیم و ترتیبات اجرای آنها می‌بینم. در این دو عنصر مهم حکمرانی شاهد هستیم اتخاذ سیاست های اقتصادی ما با کیفیات پایینی بوده است. یعنی طرح ها، قوانین و مصوبات و قانون های برنامه، به عنوان مصادیق کیفیت سیاست گذاری ضعیف بوده اند. به طوری که بعد از مدتی مجبور شدیم برخی از این سیاست ها و قوانین را متوقف کنیم چون کار صحیح کارشناسی روی آنها انجام نگرفته بود.

وی افزود: همین امروز گرفتار شیوه اجرای سهام عدالت هستیم و از طرفی عدالت اجتماعی و اقتصادی را بهبود نداده است و آن هم به خاطر روشی که برای برقرار کردن آن اتخاذ شد. لذا کیفیت سیاستگذاری پایین و آسیب دوم یعنی شکست هماهنگی بین سیاستگذاران مختلف و بی ثباتی خود سیاست ها که بدون هیچ چشم اندازی اجرا می‌شد، عمده گرفتاری اقتصادی ما است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: در ترتیبات اجرا با نظامی اجرایی و بروکراتیکی سر و کار داریم که این از سلسله مراتب نارسانایی رنج می برد. یعنی در اجرای مصوبات، کف عملکرد و نتیجه را در این نظام بروکراتیک شاهد هستیم. تقسیم کار نهادی ما در اجرا بسیار ضعیف است و به همین دلیل کسی مسئولیت کارهایش را نمی پذیرد.

خاندوزی یادآور شد: برای اصلاح ترتیبات اتخاذ سیاستگذاری و تصمیم سازی و اجرای سیاست و حکمرانی هیچ نهادی نداریم به فکر اصلاح نظام های حکمرانی کشور باشد. همه دستگاه‌های سیاستگذار ما گویی ناظر بیرونی سیاستگذاری هایی هستند که خودشان تدوین و نهایی کرده اند. از دولت، مجمع، مجلس و بقیه نهادهای اجرایی و تقنینی به نوعی منتقد هستند و می گویند باید این کار می شد آن کار نمی شد.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگر مسئله تحزب است. ما نظام حزبی منظمی به معنی یک سازمان حزبی که اسلوب و برنامه اداره یک کشور را داشته باشد نداریم. یعنی یک گروهی که با برنامه، مرام و مانیفست فکری روشن خط و مشی خود را داشته باشند و آماده باشند در یک انتخابات مردم را قانع کنند اداره کشور را به آنها بسپارند نداریم. به همین دلیل شاهد کیفیت پایین در حکمرانی و در مقابل شاهد رشد پوپولیسم و سوار شدن حزب های شب انتخاباتی روی موج های سیاسی هستیم.

این نماینده مجلس در تشریح بخش دیگری از آسیب های توسعه کشور گفت: عدم تعیین تکلیف دوگانه های راهبردی مورد و موضوعی است که وجود دارد. سال ها است به رغم این همه زیر ساخت و دانش داخلی در مقابل روش صنعتی شدن مبتنی بر فناوری های مادر دچار تردید و بی برنامگی است. در اینکه درون زایی ضمن برونگرایی سمت و سوی برون گرایی آن نا روشن است و انتخاب جدی صورت نمی گیرد. همه روش ها را باهم داریم و در عین حال هیچکدام را نداریم.

وی ادامه داد: در نوع سیاستگذاری در کشور حالت ژله‌ای را شاهد هستیم و از حیث برونگرایی مشخص نیست منظور کدام برون است. شرق، غرب یا جنوب. لذا در یک میانمایگی عدم تعیین تکلیف باقی مانده‌ایم. از طرفی هم انظباط بروکراتیک تخریب شده است. نظام تصمیم سازی، اجرایی، اداری و مدیریتی کشور از انظباطی که در دهه های قبل داشتیم دور شده است و اینکه فرمان اجرا به دست روحانی باشد یا رئیسی در این بی انظباطی تاثیری ندارد. مانند آنچه سیاسیون از آن به عنوان نافرمانی مدنی نام می‌برند، در حوزه اجرا و نظم اداری و مدیریتی با نافرمانی بروکراتیک مواجه هستیم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو