جاری شدن سیل در بزرگراه A79 هلند + عکس

5

1400/4/23

21:32


جاری شدن سیل در بزرگراه A79 در نزدیکی هیرلن به دلیل بارندگی شدید در هلند.

جاری شدن سیل در بزرگراه A79 هلند + عکس

جاری شدن سیل در بزرگراه A79 هلند + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو