کاهش محدودیت های کرونایی و بازگشایی دوباره باشگاه های ورزشی در تایوان + عکس

9

1400/4/23

21:38


کاهش محدودیت های کرونایی و بازگشایی دوباره باشگاه های ورزشی در تایوان.

کاهش محدودیت های کرونایی و بازگشایی دوباره باشگاه های ورزشی در تایوان + عکس

کاهش محدودیت های کرونایی و بازگشایی دوباره باشگاه های ورزشی در تایوان + عکس

منبع: جماران

تصویری


ویدئو