پرش این کوسه شما را حیرت زده می کند + فیلم

منبع: رکنا

4

1400/4/23

22:24


پرش این کوسه شما را حیرت زده می کند + فیلم

کوسه برای شکار در دریا پرش جانانه ای کرد. در این فیلم لحظه پرش فوق العاده کوسه سفید برای شکار را مشاهده می کنید.

مطالب مشابه


تصویری