این خرس مالک خودرو را شوکه کرد + فیلم

منبع: رکنا

7

1400/4/23

23:03


این خرس مالک خودرو را شوکه کرد + فیلم

یک خرس به داخل خودرو رفته بود. وقتی مالک خودرو با این خرس مواجه شد به همراه دوست خود تلاش کرد تا این خرس را از خودرو بیرون کند. تلاش برای بیرون کردن خرس از خودرو را مشاهده کنید. شجاعت این دو فرد در بیرون کردن خرس از ماشین ستودنی است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو