استخدام کارگر ساده جهت کار در انبار مواد غذایی در اصفهان

16

1400/4/26

10:36


به کارگر ساده جهت کار در انبار مواد غذایی در دو شیفت کاری با حقوق و مزایای اداره کار در اصفهان نیازمندیم.

اطلاعات تماس

موبایل 0914xxxxxxx (نمایش کامل)