استخدام فروشنده جوان جهت کار در قماش پارچه در مشهد

16

1400/4/26

10:42


به فروشنده جوان جهت کار در قماش پارچه با حقوق توافقی در مشهد نیازمندیم.

اطلاعات تماس

تلفن 0513xxxxxxx (نمایش کامل)

تصویری


ویدئو