صدور دفترچه بیمه برای اتباع و مهاجرین خارجی متوقف شد

36

1400/4/26

11:44


صدور دفترچه بیمه برای اتباع و مهاجرین خارجی متوقف شد

سلامت نیوز:معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، از توقف صدور دفترچه بیمه برای اتباع و مهاجرین خارجی خبر داد.


به گزارش مهر، سلامت نیوز به نقل از ایسنا،مهدی رضایی گفت: با توجه به تکلیف قانونی بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال جاری، مبنی بر جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، بر اساس زمانبندی در نظر گرفته شده از ابتدای تیر ماه سال جاری صدور دفترچه‌های بیمه کاغذی برای تمامی مشمولین سایر اقشار از جمله اتباع و مهاجرین خارجی آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر معرفی شده از سوی وزارت کشور متوقف شده است.


وی ادامه داد: اتباع و مهاجرین خارجی آسیب پذیر و غیر آسیب پذیر از این پس با ارائه کارت آمایش و برگ تردد معتبر خود به مراکز تشخیصی، درمانی طرف قرارداد می توانند خدمات مورد نیاز را بدون وقفه در قالب نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک دریافت کنند.


معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پناهندگان غیر آسیب پذیر در صورت پرداخت حق بیمه و ثبت و تائید اطلاعات خود در مراکز پیشخوان دولت می توانند از خدمات بهره‌مند شوند.

مطالب مشابه