ورود گاوها به سازمان آب در اعتراض به قطع آب (فیلم)

منبع: عصر ایران

36

1400/4/26

13:08


یک صاحب گاوداری در اعتراض به قطع آب، گاو‌های خود را سازمان آب آورد!

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو