مراکز واکسیناسیون منفجر شد‍!

33

1400/4/26

13:09


مراجعه بدون دریافت پیامک به مراکز واکسیناسیون کرونا، برخی از این مراکز را در نخستین روز هفته با ازدحام صبحگاهی مواجه کرده است.

منبع: شبکه خبر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو