در شرایط کرونایی کشور؛ تحقیر اهالی تئاتر با حمایت ناچیز و دوپهلوی «اداره کل هنرهای نمایشی»

منبع: سینما پرس

74

1400/4/26

14:11


سینماپرس: اداره کل هنرهای نمایشی حمایت ناچیزش را فقط به اجراهای متوقف شده در ۲ هفته تعطیلی کرونایی اخیر سالن‌های دولتی اختصاص می‌دهد در حالی که اجراهای سالن‌های خصوصی با هماهنگی این اداره کل انجام شد.

کرونا

سینماپرس: اداره کل هنرهای نمایشی حمایت ناچیزش را فقط به اجراهای متوقف شده در ۲ هفته تعطیلی کرونایی اخیر سالن‌های دولتی اختصاص می‌دهد در حالی که اجراهای سالن‌های خصوصی با هماهنگی این اداره کل انجام شد.

به گزارش سینماپرس، در پی تعطیلی سالن‌های نمایش به دلیل تشدید روند شیوع ویروس کرونا طی روزهای اخیر و دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعطیلی مشاغل به استثنای گروه اول، قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی از تخصیص کمک هزینه حمایتی به منظور جبران بخشی از خسارت‌های گروه‌های مورد تأیید اداره کل هنرهای نمایشی که از دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا پیروی و اجرای خود را طی ۲ هفته اخیر تعطیل کردند، خبر داد.

بر این اساس مقرر شد مبلغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون ریال به گروه‌های نمایشی تهران و ۲۰ میلیون ریال به گروه‌های نمایشی دیگر استان‌ها اختصاص یابد.

مبلغ حمایتی مذکور پس از شناسایی گروه‌های متضرر از تعطیلی سالن‌ها از سوی اداره کل هنرهای نمایشی، پرداخت خواهد شد.

در همین رابطه مهر نوشت، اینکه مبالغ ۳ و ۵ میلیون تومان برای گروه‌های تهرانی و ۲ میلیون تومانی برای گروه‌های دیگر استان‌ها تا چه حد ناچیز است و دردی از گروه‌های تئاتری متضرر درمان نمی‌کند به کنار، سیاست دوپهلوی اداره کل هنرهای نمایشی نیز طی ۲ هفته گذشته در نوع خود قابل توجه است.

این حمایت در حالی انجام می‌شود که طی ۲ هفته تعطیلی سالن‌های دولتی، برخی سالن‌های خصوصی در هماهنگی انجام شده با اداره کل هنرهای نمایشی اجراهای متوقف شده خود را از سر گرفتند و برخی گروه‌ها در تماشاخانه‌های خصوصی به اجرای خود ادامه دادند.

این سیاست متضاد در خصوص تعطیلی فعالیت سالن‌های دولتی و فعال شدن سالن‌های خصوصی از سوی اداره کل هنرهای نمایشی از همان ابتدا مورد انتقاد رسانه‌ها و فعالان تئاتری قرار گرفت زیرا به نوعی «توپ را به زمین تئاتری‌ها انداختن» بود و حمایت ناچیز در نظر گرفته شده که فقط مختص گروه‌هایی است که در سالن‌های دولتی حضور دارند و گروه‌هایی که در سالن‌های خصوصی آثارشان را اجرا می‌کنند از این حمایت محروم می‌شوند، شاهد این مدعا است.

مطالب مشابه