درخواست مدیرمسئول سابق کیهان از قالیباف

منبع: برترین ها

54

1400/4/26

14:21


مهدی نصیری در یادداشتی نوشت: اینجانب ضمن تشکر از دعوت آقای آجرلو، پیشنهاد می کنم به جای گفتگو با آقای آجرلو و یا هر شخص دیگر، مستقیما با شخص جناب آقای قالیباف در مورد همه شبهات و اتهاماتی که ظرف سالهای اخیر از جانب افراد و نهادهای مختلف علیه مدیریت ایشان در شهرداری تهران مطرح شده، گفتگویی تفصیلی در سیما و یا در برنامه تصویری عصر حیرت ـ که خود مجری آن هستم ـ و یا در کلاب هاوس و یا هر رسانه معتبر دیگر داشته باشم.

خبرآنلاین: مهدی نصیری در یادداشتی نوشت: اینجانب ضمن تشکر از دعوت آقای آجرلو، پیشنهاد می کنم به جای گفتگو با آقای آجرلو و یا هر شخص دیگر، مستقیما با شخص جناب آقای قالیباف در مورد همه شبهات و اتهاماتی که ظرف سالهای اخیر از جانب افراد و نهادهای مختلف علیه مدیریت ایشان در شهرداری تهران مطرح شده، گفتگویی تفصیلی در سیما و یا در برنامه تصویری عصر حیرت ـ که خود مجری آن هستم ـ و یا در کلاب هاوس و یا هر رسانه معتبر دیگر داشته باشم.

مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان نوشت: به دنبال نگارش مقاله ای توسط اینجانب مهدی نصیری، خطاب به آقای محسنی اژه ای در مورد رسیدگی به اتهامات آقای محمد باقر قالیباف که اخیرا در گزارش منتشر شده از سوی شورای شهر تهران مطرح شده بود، آقای آجرلو مدیر مسئول نشریه صبح نو وابسته به جریان اصولگرایان ضمن رد اتهامات مطرح شده در باره عملکرد آقای قالیباف در شهرداری تهران، بنده را دعوت به مناظره و گفتگو در این باره کرد.

اینجانب ضمن تشکر از دعوت آقای آجر لو، پیشنهاد می کنم به جای گفتگو با آقای آجرلو و یا هر شخص دیگر، مستقیما با شخص جناب آقای قالیباف در مورد همه شبهات و اتهاماتی که ظرف سالهای اخیر از جانب افراد و نهادهای مختلف علیه مدیریت ایشان در شهرداری تهران مطرح شده، گفتگویی تفصیلی در سیما و یا در برنامه تصویری عصر حیرت ـ که خود مجری آن هستم ـ و یا در کلاب هاوس و یا هر رسانه معتبر دیگر داشته باشم.

بدیهی است برگزاری این گفتگو می تواند به شفافیت و روشنگری در مورد عملکرد آقای قالیباف کمک شایانی کرده و چنانچه آقای قالیباف منکر اتهامات وارده است، از ایشان رفع اتهام نماید.

ضمنا واضح است که قبول این دعوت و انجام این گفتگو ـ در حالی که ظرف چند سال اخیر توضیح و اظهار نظری از سوی آقای قالیباف در باره اتهامات منتسب به وی ارائه نشده ـ می تواند به تحکیم موقعیت ایشان در منصب ریاست مجلس که باید پاسدار منافع مردم و کشور و پی گیری تخلفات مسئولان باشد، کمک نماید.

مطالب مشابه