فرود اضطراری بالگرد در مزرعه آفتابگردان + عکس

44

1400/4/26

14:33


فرود اضطراری بالگرد می ۲ در مزرعه آفتابگردان در کاباردینا بالکاریا روسیه

فرود اضطراری بالگرد در مزرعه آفتابگردان + عکس

فرود اضطراری بالگرد در مزرعه آفتابگردان + عکس