ایلام/ مرگ دو کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از ارتفاع

منبع: عصر ایران

26

1400/4/26

14:53


این حادثه در شهر ایوان برای دو کارگر ساختمانی اتفاق افتاده است که به دلیل نامعلومی از ارتفاع سقوط کردند.

دو کارگرساختمانی از یک ساختمان در حال ساخت شهر ایوان سقوط کرده و جان باختند.

به گزارش ایلنا، دوکارگر ساختمانی در شهر ایوان در شمال استان ایلام، هنگام کار در یک مجتمع ساختمانی، بر اثر سقوط از ارتفاع و برخورد با زمین جان باختند.

براساس اعلام «سرهنگ سعید عالی‌پور» فرمانده انتظامی شهرستان ایوان؛ این حادثه در شهر ایوان برای دو کارگر ساختمانی اتفاق افتاده است که به دلیل نامعلومی از ارتفاع سقوط کردند.

از قرار معلوم، یکی از کارگران در جا کشته و کارگر دومی بعد از انتقال به نزدیک‌ترین بیمارستان جان خود را از دست می‌دهد.