اطلاعیه پذیرش دوره زبان و فرهنگ شناسی روسی 

منبع: حوزه

35

1400/4/26

15:07


حوزه/ مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی در زمینه آموزش زبان روسی مختص طلاب ایرانی و غیر ایرانی با اعطای مدرک داخلی دانشجو می پذیرد. 

اطلاعیه پذیرش دوره زبان و فرهنگ شناسی روسی 

به گزارش خبرگزاری حوزه، مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی در زمینه آموزش زبان روسی مختص طلاب ایرانی و غیر ایرانی با اعطای مدرک داخلی دانشجو می پذیرد. 

بر اساس این گزارش: علاقه مندان با شماره ۰۹۰۳۸۵۹۶۶۲۴ آقای علیزاده (گروه روسی) تماس حاصل نمایند. 

تصویری


ویدئو