کنایه به مواضع کیهان در بحث سگ‌گردانی

منبع: برترین ها

32

1400/4/26

15:39


ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به مواضع کیهان در بحث سگ‌گردانی کنایه زد.

برترین‌ها: ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به مواضع کیهان در بحث سگ‌گردانی کنایه زد.

کنایه به مواضع کیهان در بحث سگ‌گردانی

مطالب مشابه