برنامه سه هفته پایانی لیگ دسته سوم اعلام شد

منبع: طرفداری

45

1400/4/26

15:41


برنامه سه هفته پایانی لیگ دسته سوم اعلام شد

برنامه مسابقات هفته های شانزدهم، هفدهم و هجدهم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور فصل ۱۴۰۰-۱۳۳۹ اعلام شد

به گزارش طرفداری و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته شانزدهم
جمعه ۸ مرداد
شهرداری فومن - بعثت کرمانشاه- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت
شنبه ۹ مرداد
مقاومت تهران- مهاجر نوین مشهد- ساعت ۱۹۰:۳۰- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود
شهرداری نوشهر- پاراگ تهران- ساعت ۱۹۰:۳۰- ورزشگاه  شهدا نوشهر
دماوند آمل- پیام وحدت خراسان- ساعت ۱۹۰:۳۰- ورزشگاه  شهید ناطق نوری نور
پیشگامان فنون پارس- ستارگان مردان پاشا- ساعت ۱۹۰:۳۰- ورزشگاه  کارگران تهران
شهدا رزکان البرز - جوان نوین ساری- ساعت ۱۹۰:۳۰- ورزشگاه  انقلاب  کرج
شهید اورکی اسلامشهر- کیان اراک- ساعت ۱۹۰:۳۰- ورزشگاه  شهدا اسلامشهر
مقاومت آستارا - آرتام تبریز- ساعت ۱۹۰:۳۰- ورزشگاه  سردار جنگل رشت
کانیاو اشنویه -  بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۱۹۰:۳۰- ورزشگاه  شهید باکری ارومیه
نفت ایرانیان - پاس گیلان- ساعت ۱۹۰:۳۰- ورزشگاه  شهید رهنما شهریار
سپاهان نوین ایذه - ون پارس نقش جهان- ساعت ۲۰- ورزشگاه  تختی ایذه
صنعت ابریشم اصفهان -  خلیج فارس میناب- ساعت ۲۰- ورزشگاه  شهدا شهرکرد
ایمان سبز شیراز- فرهنگ رامهرمز- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
استقلال شوش- خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه تختی شوش
سپاهان نوین اصفهان -  یزد لوله- ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه  باغ فردوس اصفهان


هفته هفدهم
پنجشنبه ۱۴ مرداد
 جوان نوین ساری- مقاومت تهران- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدا ساری
ستارگان مردان پاشا- دماوند آمل- ساعت ۲۰- ورزشگاه انقلاب  کرج
مهاجر نوین مشهد- پیشگامان فنون پارس- ساعت ۲۰- ورزشگاه ثامن مشهد
پاراگ تهران –پیام وحدت خراسان- ساعت ۲۰- ورزشگاه کشوری تهران
شهرداری نوشهر - شهدا رزکان البرز- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدا نوشهر
نفت ایرانیان- کانیاو اشنویه- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید رهنما شهریار
بنیامین ورزشی تهران- شهرداری فومن- ساعت ۲۰- ورزشگاه غدیر تهران
پاس گیلان- کیان اراک- ساعت ۲۰- ورزشگاه سردار جنگل رشت
بعثت کرمانشاه- مقاومت آستارا- ساعت ۲۰- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
آرتام تبریز-  شهید اورکی اسلامشهر - ساعت ۲۰- ورزشگاه شهرداری تبریز
ون پارس نقش جهان - خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۲۰- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر
فرهنگ رامهرمز- سپاهان نوین اصفهان- ساعت ۲۰- ورزشگاه تختی رامهرمز
سپاهان نوین ایذه- ایمان سبز شیراز- ساعت ۲۰- ورزشگاه تختی ایذه
یزد لوله - صنعت ابریشم اصفهان- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد
خلیج فارس میناب - استقلال شوش- ساعت ۲۰- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس


هفته هجدهم
سه شنبه ۱۹ مرداد
شهدا رزکان البرز - پاراگ تهران- ساعت ۲۰- ورزشگاه انقلاب  کرج
دماوند آمل- مهاجر نوین مشهد- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید ناطق نوری نور
مقاومت تهران- شهرداری نوشهر- ساعت ۲۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.
پیشگامان فنون پارس- جوان نوین ساری- ساعت ۲۰- ورزشگاه کارگران تهران
پیام وحدت خراسان- ستارگان مردان پاشا- ساعت ۲۰- ورزشگاه آزادی بیرجند
شهید اورکی اسلامشهر- بعثت کرمانشاه- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
مقاومت آستارا - بنیامین ورزشی تهران- ساعت ۲۰- ورزشگاه  متعاقبا اعلام می شود
کانیاو اشنویه - پاس گیلان  - ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
کیان اراک - آرتام تبریز- ساعت ۲۰- ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
شهرداری فومن- نفت ایرانیان- ساعت ۲۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.
صنعت ابریشم اصفهان -  فرهنگ رامهرمز- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدا شهرکرد
استقلال شوش- یزد لوله- ساعت ۲۰- ورزشگاه تختی شوش
سپاهان نوین اصفهان -   سپاهان نوین ایذه- ساعت ۲۰- ورزشگاه باغ فردوس اصفهان
ایمان سبز شیراز- ون پارس نقش جهان- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
خلیج فارس ماهشهر - خلیج فارس میناب- ساعت ۲۰- ورزشگاه شهداء ماهشهر

مطالب مشابه