ساخت فواره بدون استفاده از برق + فیلم

منبع: رکنا

58

1400/4/26

15:46


ساخت فواره بدون استفاده از برق + فیلم

فواره با کارایی های مختلف ساخته می شود. این فواره در مصرف برق صرفه جویی می کند. چراکه اصلا نیازی به برق ندارد.

به گزارش رکنا، مکانیزم عملکرد یک فواره دائمی که نیازی به پمپ نداشته باشد، به تصویر کشیده شده است.

شما می‌توانید با سه عدد بطری پلاستیکی و تعدادی نی یک فواره دائمی بسازید که نیازی به برق نداشته باشد. ویدئوی زیر نحوه ساخت آن را به تصویر کشیده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو