طرح اصلاح ساختار بودجه تایید شد

منبع: برترین ها

37

1400/4/26

16:17


سخنگوی شورای نگهبان از بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای نگهبان خبر داد.

برترین‌ها: سخنگوی شورای نگهبان از بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه شورای نگهبان خبر داد.

طرح اصلاح ساختار بودجه تایید شد

مطالب مشابه