مستمری بازنشستگان دو برابر شد + مبلغ واریزی جدید

منبع: رکنا

43

1400/4/26

16:23


مستمری بازنشستگان دو برابر شد + مبلغ واریزی جدید

مستقل آنلاینمستمری بازنشستگان افزایش می یابد؟ مصطفی سالاری با اشاره به هفته تامین اجتماعی درباره مستمری بازنشستگان اظهار داشت: یکی از مطالبات اصلی جامعه از سازمان تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان است. مستمری بازنشستگان نسبت به ۱۴ ماه گذشته به طور میانگین دو برابر شده است.

 

وی با بیان اینکه خواست اصلی جامعه از سازمان تامین اجتماعی انجام وظایف و تعهدات قانونی است، گفت:در حوزه درمان انتظار بیمه شدگان، سهم کمتر بیمه (فرانشیز کمتر)، افزایش پوشش این بیمه و ارتقاء کیفی خدمات است، که باید از جانب سازمان ارائه یا از مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی غیرملکی خریداری شود.

سالاری با اشاره به جامعه ۴۶ میلیون نفری تامین اجتماعی ادامه داد: سازمان به منظور پرداخت سایر کمک هزینه ها که برحسب مورد پیش می آید و تامین اجتماعی متهعد به پرداخت است، مشکل خاصی ندارد.

مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد سال ۹۹ اجرایی و حقوق ماهانه مستمری بگیران این سازمان از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

مرحله دوم این متناسب سازی نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت لحاظ شد. براساس این متناسب سازی، بازنشستگان با ۴۱ سال سابقه از فروردین ۲۴۱۱، چهار میلیون و ۲۰۰ تا چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.

بازنشستگان با بیش از ۴۱ سال سابقه نیز با توجه به سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان کمتر از ۴۱ سال سابقه هم کمتر از این میزان را (باتوجه به سنوات) دریافت خواهند کرد.

در این راستا همچنین ۲۸ اسفند سال ۹۹ مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی الحساب به حساب بازنشستگان واریز شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: نمی توان گفت، مستمری بازنشستگان یک زندگی با شرایط متوسط رو به بالا را جواب گو خواهد بود، اما این افزایش با توجه به توان سازمان و منابعی که حداقل برای سه تا چهار سال آینده پیش بینی شده، انجام پذیرفت.

وی تاکید کرد:اما مستمری بازنشستگان کافی، بدون شک به عنوان مطالبه اصلی جامعه بازنشستگان از وظایف مهم سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود.از ۲۲ تا ۲۹ تیر ماه هفته تامین جتماعی نامگذاری شده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو