تصویری از هادی غفاری در سال ۱۳۵۸

منبع: برترین ها

39

1400/4/26

16:48


تصویر زیر هادی غفاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را در سال ۱۳۵۸ نشان می‌دهد.

برترین‌ها: تصویر زیر هادی غفاری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب را در سال ۱۳۵۸ نشان می‌دهد.

تصویری از هادی غفاری در سال ۱۳۵۸

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو