شادی دیدنی کودکان محرومِ سیستان و بلوچستان

منبع: برترین ها

31

1400/4/26

17:02


ویدئویی از بازى كودكان دشتيارىِ سیستان و بلوچستان در بركه ايجاد شده ناشى از باران شب گذشته در آن منطقه در فضای مجازی منتشر شده.

برترین‌ها: ویدئویی از بازى كودكان دشتيارىِ سیستان و بلوچستان در بركه ايجاد شده ناشى از باران شب گذشته در آن منطقه در فضای مجازی منتشر شده.

شادی دیدنی کودکان محروم در سیستان و بلوچستان

مطالب مشابه