افزایش اجاره مسکن در شهرهای اطراف تهران

36

1400/4/26

17:07


بررسی بازار اجاره مسکن شهر‌های اقماری اطراف تهران نشان می‌دهد قیمت‌های هفته گذشته روند افزایشی به خود گرفته است.

افزایش اجاره مسکن در شهرهای اطراف تهران

 بررسی بازار اجاره مسکن در شهر‌های اقماری اطراف تهران حاکی از آن است که هم اکنون یک مترمربع آپارتمان مسکونی در پرند با قیمت ۲۷۰۰۰ تومان (اجاره ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی برای یک واحد ۸۰ متری) آگهی شده است.

در قرچک ورامین متوسط اجاره یک متر مربع واحد مسکونی ۴۰ هزار تومان است به عبارت دیگر اجاره یک واحد ۸۰ متری در این منطقه ماهانه ۳.۲ میلیون تومان است که نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

اجاره ماهانه آپارتمان ۸۰ متری در پاکدشت ۳ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان است که در مقایسه با هفته گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش در شهر جدید پردیس قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته ثابت مانده است و اجاره آپارتمان مسکونی ۸۰ متری ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان است.

همچنین در شهریار آپارتمان ۸۰ متری با اجاره کامل ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان برای یک ماه آگهی شده است که نسبت به هفته گذشته ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

گفتنی است در شهر قدس و رودهن به ترتیب اجاره یک متر واحد مسکونی ۵۸ و ۶۲ هزار تومان است؛ یعنی اجاره ماهانه واحد ۸۰ متری در شهر قدس ۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان و در رودهن ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان است.

در شهر جدید اندیشه متوسط اجاره یک آپارتمان ۸۰ متری ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان است و این عدد ۳ درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافته است.

منبع: دانشجو

مطالب مشابه