تصویری از یک روستا در آلمان بعد از وقوع سیل

منبع: برترین ها

25

1400/4/26

17:09


این تصویر از خیابانی است در یک روستای آلمان بعد از وقوع سیل که در شبکه‌های اجتماعی ترند شده.

برترین‌ها: این تصویر از خیابانی است در یک روستای آلمان بعد از وقوع سیل که در شبکه‌های اجتماعی ترند شده.

تصویری از یک روستا در آلمان بعد از وقوع سیل

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو