تصاویری زیبا از کبک دری در البرز مرکزی

منبع: برترین ها

34

1400/4/26

17:24


کبک دری از گونه پرنده‌های بومی ایران بوده که در منطقه البرز مرکزی شمالی - مازندران زیست و زادآوری می‌کند.

مهر: کبک دری از گونه پرنده‌های بومی ایران بوده که در منطقه البرز مرکزی شمالی - مازندران زیست و زادآوری می‌کند.

ابوالفضل رهبری زاده محیطبان مازندرانی تصاویری زیبا از کبک دری در مناطق البرز مرکزی شمالی - مازندران ثبت و ضبط کرده است.

این پرنده زیبا در لیست حمایت محیط زیست قرار دارد.

تصاویری زیبا از کبک دری در البرز مرکزی

 

مطالب مشابه