شورای نگهبان طرح اصلاح ساختار بودجه را تایید کرد

منبع: فرارو

62

1400/4/26

17:47


طحان نظیف نوشت: با اصلاحات انجام شده توسط مجلس طرح برخی احاکم مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت.

شورای نگهبان طرح اصلاح ساختار بودجه را تایید کرد

هادی طحان نظیف سخنگوی جدید شورای نگهبان با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود در توییتر از تایید طرح اصلاح ساختار بودجه در این شورا خبر داد.

طحان نظیف نوشت: با اصلاحات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، طرح برخی احاکم مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور از سوی شورای نگهبان، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو