زالی: علائم سرماخورگی مساوی است با کرونای دلتا

منبع: عصر ایران

49

1400/4/26

18:37


رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران: اکثر آزمایشهای کرونا در خصوص سویه دلتا اشتباه است

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو