سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: طرح حمایت از حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی نهایی شده

منبع: عصر ایران

101

1400/4/26

19:10


طرح حمایت از حقوق کاربران نه به دنبال محدودیت بلکه به دنبال ساماندهی فضای مجازی، حمایت از پیام رسان‌های داخلی و متخصصان ایرانی است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران ایرانی در فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی نهایی شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی گفت: بعضی از نمایندگان مجلس درباره این طرح دارای ابهاماتی بودند که با ارائه توضیحات لازم درباره واقعیت‌های این طرح، رفع ابهام صورت گرفت. این طرح در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی نهایی شده است.

وی افزود: هدف از طرح حمایت از حقوق کاربران، ساماندهی فضای مجازی است که به یکی از دغدغه‌های فکری مردم تبدیل شده و مسئله ای همگانی است؛ این موضوعی نیست که با هیاهو جلوی آن را بگیرند؛ مجلس مصمم است که این طرح را جلو ببرد البته این به معنی آن نیست که ما به پیشنهادات و نظرات بی توجه هستیم قطعا اگر نظری باشد در سیر بررسی این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به فضاسازی‌ رسانه‌‌ها ضد این طرح بیان کرد: این برداشت ناقصی است که در بعضی از رسانه‌ها اتفاق افتاده است، طرح حمایت از حقوق کاربران نه به دنبال محدودیت بلکه به دنبال ساماندهی فضای مجازی، حمایت از پیام رسان‌های داخلی و متخصصان ایرانی است.

نصیرایی ادامه داد: مهمترین محور این طرح به دنبال آن است تا کاربران ایرانی در فضای مجازی امن، با کیفیت و پاسخگو فعالیت کنند، اگر در جایی توسط پیام رسان‌ها حقی از آنها ضایع شد کسی باشد که بتواند احقاق حق کند، اگر کسی از ساماندهی برداشت محدودیت دارد برداشتش برداشت صحیحی نیست.

مطالب مشابه