تزئین دسر + فیلم

منبع: رکنا

5

1400/4/26

19:50


تزئین دسر + فیلم

دسر از شیرینی جات خوشمزه است. تزئین دسر در زیبایی آن بسیار نقش دارد.

به گزارش رکنا، تزئین دسر به کمک چند روش جذاب و ساده، در قالب فیلمی کوتاه آموزش داده شده است.

تزئین دسر، یکی از مهم ترین قسمت‌های تهیه و آماده کردن آن است.

اکثر روش‌های تزئین دسر، دشوار هستند و به مهارت نیاز دارند اما، روش‌های آسانی هم وجود دارد. بنابراین، آموزش تزئین دسر با چند روش ساده و جذاب، در قالب فیلمی کوتاه قابل مشاهده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو