رکورد تزریق روزانه واکسن در کشور شکست

منبع: برترین ها

41

1400/4/26

20:05


وزارت بهداشت اعلام کرد: امروز به بیش از سیصد هزار نفر در سراسر کشور واکسن کرونا تزریق شد. بدین ترتیب رکورد تزریق روزانه واکسن در کشور شکست.

وبدا: وزارت بهداشت اعلام کرد: امروز به بیش از سیصد هزار نفر در سراسر کشور واکسن کرونا تزریق شد. بدین ترتیب رکورد تزریق روزانه واکسن در کشور شکست.

رکورد تزریق روزانه واکسن در کشور شکست

اکثر افراد بالای شصت سال که امروز در سامانه salamat.gov.ir ثبت‌نام کنند همین هفته نوبت‌دهی می‌شوند.

مطالب مشابه