قیمت باتری خودرو ( ۲۶ تیر۱۴۰۰ )

5

1400/4/26

20:37


قیمت باتری خودرو در بازار لوازم یدکی خودرو + جدول ( ۲۶ تیر ۱۴۰۰ )

قیمت باتری خودرو ( ۲۶ تیر۱۴۰۰ )

باتری واریان (صبا باتری)

مدل/آمپر قیمت (تومان)
باتری اتمی (سیلد) واریان ۹۰ آمپر ۸۵۰,۰۰۰
باتری اتمی (سیلد) واریان ۷۴ آمپر ۷۰۰,۰۰۰
باتری اتمی (سیلد) واریان ۷۰ آمپر ۶۶۵,۰۰۰
باتری اتمی (سیلد) واریان ۶۶ آمپر ۶۶۰,۰۰۰
باتری اتمی (سیلد) واریان ۶۰ آمپر ۶۰۰,۰۰۰
باتری اتمی (سیلد) واریان ۵۵ آمپر ۵۵۴,۰۰۰
باتری اتمی (سیلد) واریان ۵۰ آمپر ۴۷۶,۰۰۰

باتری آرمو (صبا باتری)

مدل/آمپر قیمت (تومان)
باتری نیو آرمو ۱۰۰آمپر ۹۵۰,۰۰۰
باتری نیو آرمو ۱۲۰ آمپر ۱,۱۳۸,۰۰۰
باتری N نیو آرمو ۱۵۰ آمپر ۱,۴۲۰,۰۰۰
باتری نیو آرمو ۱۷۰ آمپر ۱,۶۰۰,۰۰۰
باتری نیو آرمو ۲۰۰ آمپر ۲,۰۰۰,۰۰۰

باتری سفیر (صبا باتری)

مدل/آمپر قیمت (تومان)
باتری اتمی خودرو سفیر مدل MF55501 (55آمپر) ۵۳۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو سفیر مدل MF55001 (50آمپر) ۴۸۵,۰۰۰
باتری اتمی خودرو سفیر مدل MF56001 60 (60آمپر) ۵۸۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو سفیر مدل MF56601 (66آمپر) ۶۴۰,۰۰۰
باتری اتمی خودرو سفیر مدل MF57001 (70آمپر) ۷۰۰,۰۰۰

باتری اوربیتال-وان

مدل/آمپر قیمت (تومان)
باتری اتمی خودرو اوربیتال-وان مدل ۵۷۴۱۲ ۱,۴۴۰,۰۰۰
باتری اتمی اوربیتال-وان مدل ۵۶۶۱۸ ۱,۵۰۰,۰۰۰

 

منبع: اسب بخار

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو