پرسپولیس | 10 درصد دیگر از قراردادها پرداخت می شود

منبع: طرفداری

1

1400/4/26

20:40


پرسپولیس | 10 درصد دیگر از قراردادها پرداخت می شود

باشگاه پرسپولیس قرار است درصدی دیگر از قرارداد بازیکنان را بپردازد

به گزارش طرفداری، بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس به زودی بخشی دیگر از قراردادهای خود را دریافت می کنند.

یک روز قبل از دربی بود که باشگاه پرسپولیس به رغم مشکلات مالی فراوانی که داشت باز هم از طریق قرض، مبلغی جمع آوری کرده و موفق شد 10 درصد از قرارداد بازیکنان و مربیان را بپردازد تا مبلغ دریافتی آن ها به 70 درصد برسد.

مبلغی که پس از چند نوبت اعتراض کادر فنی قبل از دربی پرداخت شد تا مصاحبه های گل محمدی و مطهری تا حدی فروکش کند.

حالا شنیده می شود قرار است حدود 10 درصد دیگر از قراردادها به کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس پرداخت شده تا مبلغ دریافتی شان به 80 درصد برسد. این مبلغ طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو