آتش سوزی در بیمارستان دیگری در ذی قار عراق

منبع: رکنا

8

1400/4/26

20:56


آتش سوزی در بیمارستان دیگری در ذی قار عراق

به گزارش رکنا، آتش سوزی بزرگی در بیمارستان الحبوبی در ناصریه عراق رخ داده است.

 این آتش سوزی در بخش عفونی (سرطان) بیمارستان الحبوبی در ناصریه استان ذی قار رخ داده است.

تا کنون گزارشی از شمار  تلفات  این حادثه منتشر نشده است.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو